TIME live là dịch vụ chụp ảnh lấy ngay qua Internet của Paratime Studio.

Ngay khi sự kiện đang diễn ra, nhiếp ảnh gia của Paratime Studio sẽ chọn và gửi ảnh vừa chụp lên Internet trực tiếp từ máy ảnh của mình. Khách hàng và những người tham dự sự kiện có thể truy cập TIME live bằng máy tính hoặc điện thoại để xem và tải về các hình ảnh này.

Mô hình TIME live
Mô hình giải pháp chụp ảnh lấy ngay TIME live

Song song với website TIME live, hình ảnh còn có thể được tải lên một dịch vụ lưu trữ đám mây khác như Google Drive hoặc Dropbox để mọi người có thêm lựa chọn truy cập.