Chào thế giới!

Thử nghiệm ứng dụng TIME live – Chụp ảnh lấy ngay của Paratime Studio.